Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

ANBI Voorgeschiedenis Doelstelling / Beleidsplan Contactgegevens Bestuurders Nederland Bestuurders Indonesië Balans Begroting Vrijwilligerswerk Financiële adoptie Foto pagina 1 Foto pagina 2 Foto pagina 3 Foto pagina 4 Video Dolidi lied Gastenboek 

Balans

De grond, gebouwen en terreinen van het kinderopvanghuis Dolidi Ndano zijn eigendom van Stichting Dolidi Ndano Nederland en Yayasan Dolidi Ndano Indonesië. Dit eigendom is gefinancierd uit donaties en is schulden vrij. De bestuurders van Stichting Dolidi Ndano Nederland ontvangen geen geldelijke beloning en/of vakantiegeld voor de vervulling van hun functie. Waar nodig ontvangen ze alleen, met toestemming van het voltallige bestuur, een vergoeding voor gemaakte onkosten. In Indonesië heeft de Stichting vijf betaalde werknemers, de overige medewerkers zijn onbetaalde vrijwilligers.

Financiële verantwoordingjaarverslag 2016

Balans 31 december 2016

Liquide middelen 31 december 2016 31 december 2015Rekening courant € 5.546,63 € 2.696,13Rekening medisch fonds € 2.500,00 € 0,00Rekening studie fonds € 2.500,00 € 0,00 Reserves € 10.546,63 € 2.696,13Staat van baten en lasten (na correctie)Baten LastenDonaties € 58.351,78 Exploitatie € 26.792,30 Studiekosten universiteit € 8.140,88 Medische kosten € 5.751,50 Onderhoud schoolbus € 321,25 Onderhoud gebouwen € 6.312,66 Investering gebouwen € 8.182,69 € 55.501,28 Resultaat € 2.850,50 € 58.351,78

Financieel adoptieplan € 11.995,00 Donaties € 42.961,78 Bijdrage Resort Dolidi Ndano € 2.695,00 Bijdrage Indonesische overheid € 700,00 Totaal donaties 2016 € 58.351,78

Ontvangen donaties 2016

In de balans is de spaarrekening vervangen door de "Rekening medisch fonds" en de "Rekening studie fonds". Het blijft een spaarrekening waaruit de komende en meestal onverwachte kosten betaald kunnen worden zoals; dokters- en ziekenhuiskosten en de studiekosten indien een kind wordt toegelaten op een universiteit.

ToelichtingDolidi

Stichting

Ndano

Hulp voor kansarme kinderen in Centraal Sulawesi IndonesiE