Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

ANBI Voorgeschiedenis Doelstelling / Beleidsplan Contactgegevens Bestuurders Nederland Bestuurders Indonesië Balans Begroting Vrijwilligerswerk Financiële adoptie Foto pagina 1 Foto pagina 2 Foto pagina 3 Foto pagina 4 Video Dolidi lied Gastenboek 

Doelstelling / Beleidsplan

- Opvang van wees- en/of kansarme kinderen waarvan de familie niet in staat is om voor hen te zorgen.- Medische zorg voor alle kansarme kinderen uit de regio.- Alle kansarme kinderen uit de regio naar school.- Bibliotheek voor uitleen van boeken aan kansarme kinderen uit de regio- Uitbreiding kinderopvanghuis met een slaapgebouw voor 20 kinderen

Doelstelling

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:- Inkomsten uit acties- Inkomsten door sponsors en donateurs- Inkomsten uit financieel adoptieplan- Het werven van fondsen- Het bemiddelen tussen, het bewust maken van, het overleggen met, en medewerking vragen van de lokale autoriteiten in Indonesië.

Beleid

De Stichting zal haar vermogen alleen besteden aan de bouw, onderhoud en exploitatie van het kinderopvanghuis en aan hulp voor alle kansarme kinderen in de regio. In Nederland worden de werkzaamheden en activiteiten alleen gedaan door vrijwilligers, dus zonder betaling en/of vergoeding. In Indonesië wordt alleen loon betaald aan beroepskrachten voor de bouwwerkzaamheden en beroepskrachten voor de verzorging en begeleiding van de kinderen in het kinderopvanghuis, vrijwilligers worden ook hier niet betaald. (zie financiële verantwoording). Het beheer en de controle van het vermogen van de stichting is in handen van het bestuur Stichting Dolidi Ndano Nederland.

Besteding / BeloningsbeleidDolidi

Stichting

Ndano

Hulp voor kansarme kinderen in Centraal Sulawesi IndonesiE